به آزمایشگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی سپنتا سلامت سنجش خوش آمدید

ارائه خدمات کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

كنترل كيفي

کنترل کیفی مقایسه خروجی یک دستگاه با استاندارهای بین المللی و تعیین میزان خطای آن می باشد.

مشکلات ناشی از کالیبر نبودن دستگاه

  • عدم اثر بخشی پروسیجر‌های درمانی وابسته به تجهیزات
  • صرف هزینه و زمان بیشتر برای تشخیص و درمان
  • افزایش هزینه های سرویس و نگهداری تجهیزات
  • عدم اعتماد به روند درمان
  • عدم اعتماد پزشک به دستگاه

در تماس باشید